UA-23629698-3

Taloudellinen due diligence

Avustamme asiakkaitamme yritys- ja rahoitusjärjestelyissä ja talouden ongelmakohtien identifioinnissa ja korjaamisessa. 

Poikkeuksena suurten toimijoiden tarjoamille palveluille Wideal Oy ei käytä kokemattomia apulaisia vaan työn tekee kokenut osakas. Tämä takaa työn korkean laadun, tehokkaan läpiviennin ja pitää kustannustason maltillisena. 

Tyypillinen taloudellinen due diligence sisältää:

  • Talouden ongelmakohtien syvällinen analysointi
  • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistu tuloslaskelma ja tase;
  • Pro forma laskelmat
  • Historiallinen tuloskehitys;
  • Taseen ja taseen ulkopuolisten erien analysointi;
  • Kassavirta ja käyttöpääoma;
  • Budjetti ja ennusteet; ja
  • Johdon sisäisen raportoinnin kehitystarpeet.

Asiakas saa työstä raportin keskeisistä havainnoista. Raportti tuo esille talouden ongelmakohdat, suositellut tervehdyttämis-toimenpiteet ja sisäisen raportoinnin ja ennusteiden kehitystarpeet.

© Wideal Oy 2020