UA-23629698-3

Vuokratalousjohtaja (Rent-a-CFO)

Projektiluonteisina tai jatkuvana toimeksiantoina toteutettavat vuokratalousjohtajapalvelut (Rent-a-CFO) ovat varteenotettava vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat käyttää normaalia talousjohtajaa huomattavasti laajemman kokemuksen omaavaa henkilöä.

Vuokratalousjohtaja antaa hallitukselle ja johtoryhmälle objektiivisen kuvan yhtiön taloudesta, joka tukee ja vie eteenpäin yhtiön strategiaa. Tyypillinen talousjohtaja on työskennellyt vain muutamassa yrityksessä ja siksi hänen kokemuksensa on rajallinen. Kokemukseni usean sadan yhtiön talouden analysoinnista antaa minulle huomattavasti paremmat edellytykset yhtiöiden talouden kehittämiseen.

Vuokratalousjohtaja työskentelee yhtiössä sovitun määrän päiviä kuukaudessa ja osallistuu haluttaessa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin.

Wideal Oy kehittää sisäisestä raportoinnista tehokkaan työvälineen johtoryhmälle ja hallitukselle. 

Kehityskohteina ovat tyypillisesti:

  • Talouden ongelmakohtien tunnistus ja korjaaminen
  • Lakisääteisen kirjanpidon kirjaamisperiaatteiden ja jaksotusperiaateiden oikeellisuus;
  • Raportoidun kuukausittaisen tuloksen, taseen ja kassavirran vertailukelpoisuus tilikauden aikana ja eri tilikausien välillä;
  • Tuloskehityksen analysoinnin ja ennusteiden luomisen kehitys liiketoiminta-alueittain ja projekteittain;
  • Kassavirran ja käyttöpääoman analysointi, ennustaminen ja optimointi;
  • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistu tulos ja tase; ja
  • Pro forma laskelmat.

Vuokratalousjohtaja aloittaa työnsä analysoimalla yhtiön taloudellisen kehityksen, ennusteiden laatimisrutiinit ja sisäisen raportoinnin tason. Työstään hän antaa hallitukselle ja johtoryhmälle raportin havaituista ongelmakohdista, sisäisen raportoinnin puutteista ja kehitysehdotuksen. Tämän perusteella sovitaan työn jatkosta.

© Wideal Oy 2020