Web Analytics

Wideal.

Interim CFO ja taloudellinen due diligence

Täyspalvelut yrityksellesi 20 vuoden 

ja usean sadan yhtiön kokemuksella


Interim CFO

Oikaistun vertailukelpoisen liikevoiton analysointi taloudellinen due diligence-tason tarkkuudella kuukausittain.

Sisäisen raportoinnin ja ennusteiden heikkouksien analysointi ja kehittäminen.

Lakisääteisen kirjanpidon tilikauden aikaisen oikeellisuuden varmistaminen. Usein johto, hallitus ja omistaja seuraavat vääriä ja/tai vertailukelvottomia lukuja.

Pienessä yhtiössä Interim CFO tarjoaa laadukkaamman ja halvemman palvelun kuin kokoaikainen talousjohtaja, jonka kokemus rajoittuu vain muutamaan yhtiöön.


Taloudellinen due diligence

Poikkeuksena suurten toimijoiden tarjoamille palveluille Wideal Oy ei käytä kokemattomia apulaisia vaan työn tekee alusta loppuun kokenut osakas. Tämä takaa työn korkean laadun, nopean läpiviennin ja pitää kustannustason maltillisena.

Normaalin taloudellinen due diligence analysoinnin lisäksi kommentoimme myös kohteen sisäisen raportoinnin & ennusteiden laatua ja kehittämistarvetta sekä tilikauden aikaisen lakisääteisen kirjanpidon oikeellisuutta.

Työmme valmistuu aina sovitulla aikataululla. Tuotamme raporttimme niin, että toimivan johdon aikaa viedään mahdollisimman vähän.  

Useita tyytyväisiä asiakkaita

Interim CFO ja FDD
Interim CFO ja FDD
10 x FDD
FDD
FDD & Interim CFO

Vie yrityksesi seuraavalle tasolle