Web Analytics

Täyspalvelut yrityksellesi

Lue lisää osaamisestamme

Interim CFO

Interim CFO työskentelee yhtiössä sovitun määrän päiviä kuukaudessa ja osallistuu haluttaessa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin.

Wideal Oy kehittää sisäisestä raportoinnista tehokkaan työvälineen johtoryhmälle ja hallitukselle. Olemme havainneet että usein lakisääteinen kirjanpito ja/tai sisäinen raportointi tilikauden aikana on virheellistä tai vertailukelvotonta ja siksi johtoryhmä ei saa kuukausittain oikeaa ja riittävää tietoa yhtiön talouden tilasta.

Kehityskohteina ovat tyypillisesti:

 • Talouden ongelmakohtien tunnistus ja korjaaminen
 • Lakisääteisen kirjanpidon kirjaamisperiaatteiden ja jaksotusperiaateiden oikeellisuus;
 • Raportoidun kuukausittaisen tuloksen, taseen ja kassavirran vertailukelpoisuus tilikauden aikana ja eri tilikausien välillä;
 • Tuloskehityksen analysoinnin ja ennusteiden luomisen kehitys liiketoiminta-alueittain ja projekteittain;
 • Kassavirran ja käyttöpääoman analysointi, ennustaminen ja optimointi;
 • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistu tulos ja tase; ja
 • Pro forma laskelmat.

Vuokratalousjohtaja aloittaa työnsä analysoimalla yhtiön taloudellisen kehityksen, ennusteiden laatimisrutiinit ja sisäisen raportoinnin tason. Työstään hän antaa hallitukselle ja johtoryhmälle raportin havaituista ongelmakohdista, sisäisen raportoinnin puutteista ja kehitysehdotuksen. Tämän perusteella sovitaan työn jatkosta.

Taloudellinen due diligence

 Tyypillinen taloudellinen due diligence sisältää:

 • Talouden ongelmakohtien syvällinen analysointi
 • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistu tuloslaskelma ja tase;
 • Pro forma laskelmat
 • Historiallinen tuloskehitys;
 • Taseen ja taseen ulkopuolisten erien analysointi;
 • Kassavirta ja käyttöpääoma;
 • Budjetti ja ennusteet; ja
 • Johdon sisäisen raportoinnin kehitystarpeet.

Asiakas saa työstä raportin keskeisistä havainnoista. Raportti tuo esille talouden ongelmakohdat, suositellut tervehdyttämistoimenpiteet ja sisäisen raportoinnin ja ennusteiden kehitystarpeet.

Myös myyjän kannattaa teettää taloudellinen due diligence, jotta voi varautua ostajaehdokkaiden omissa selvityksissään esiintuomiin havaintoihin ja niistä nouseviin kysymyksiin.

Meillä on usean sadan projektin kokemus viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä kotimaassa että ulkomailla suurimmasta osasta toimialoista.