Web Analytics

Täyspalvelut yrityksellesi

Lue lisää osaamisestamme

Interim CFO

Interim CFO työskentelee yhtiössä sovitun määrän päiviä kuukaudessa ja osallistuu haluttaessa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin.

Wideal Oy kehittää sisäisestä raportoinnista tehokkaan työvälineen johtoryhmälle ja hallitukselle. Olemme havainneet että usein lakisääteinen kirjanpito ja/tai sisäinen raportointi tilikauden aikana on virheellistä, puutteellista ja/tai vertailukelvotonta ja siksi johtoryhmä ei saa kuukausittain oikeaa ja riittävää tietoa yhtiön talouden tilasta.

Palvelu sisältää:

 • 1) Oikaistu EBITDA laskelma kuukausittain.

  2) Lakisääteisen kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen kuukausittain.

  3) Sisäisen raportoinnin kehittäminen ja tuottaminen kuukausittain.

  4) Budjetti. Tulos-, tase- ja kassavirtaennusteiden kehittäminen ja tuottaminen kuukausittain.

  5) Kirjanpidon, tilintarkastajan ja verottajan yhteyshenkilönä toimiminen.

  6) Haluttaessa johtoryhmän ja hallituksen kokouksiin osallistuminen.

  7) Ad hoc analyysit

Vuokratalousjohtaja aloittaa työnsä analysoimalla yhtiön taloudellisen kehityksen, ennusteiden laatimisrutiinit ja sisäisen raportoinnin tason. Työstään hän antaa hallitukselle ja johtoryhmälle raportin havaituista ongelmakohdista, sisäisen raportoinnin puutteista ja kehitysehdotuksen. Tämän perusteella sovitaan työn jatkosta.

Taloudellinen due diligence

 Tyypillinen taloudellinen due diligence sisältää:

 • 1) Oikaistu EBITDA

  2) Kirjaamisperiaatteiden oikeellisuuden läpikäynti

  3) Lakisääteisen kirjanpidon kuukausittaisen oikeellisuuden arviointi

  4) Tuloslaskelma:

  - Myynti ja kate maittain/liiketoiminta-alueittain/asiakkaittain

  - Ostot toimittajittain ja tuotteittain/palveluittain

  - Palkkakulujen analysointi

  - Liiketoiminnan muiden kulujen analysointi

  - Rahoituskulujen analysointi

  5) Suurimpien tase-erien analysointi

  6) Kassavirran ja käyttöpääoman analyyttinen tarkastelu

  7) Sisäisen raportoinnin laadun ja kehitystarpeiden arviointi.

Asiakas saa työstä raportin keskeisistä havainnoista. Raportti tuo esille talouden ongelmakohdat ja sisäisen raportoinnin ja ennusteiden kehitystarpeet.

Myös myyjän kannattaa teettää taloudellinen due diligence, jotta voi varautua ostajaehdokkaiden omissa selvityksissään esiintuomiin havaintoihin ja niistä nouseviin kysymyksiin.

Meillä on yli kahdensadan taloudellisen due diligence projektin kokemus viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä kotimaassa että ulkomailla useilta eri toimialoilta.