Web Analytics

Täyspalvelut yrityksellesi

Lue lisää osaamisestamme

Interim CFO

Interim CFO työskentelee yhtiössä sovitun määrän päiviä kuukaudessa ja osallistuu haluttaessa hallituksen ja johtoryhmän kokouksiin.

Wideal Oy kehittää sisäisestä raportoinnista tehokkaan työvälineen johtoryhmälle ja hallitukselle. Olemme havainneet että usein lakisääteinen kirjanpito ja/tai sisäinen raportointi tilikauden aikana on virheellistä, puutteellista ja/tai vertailukelvotonta ja siksi johtoryhmä ei saa kuukausittain oikeaa ja riittävää tietoa yhtiön talouden tilasta.

Kehityskohteina ovat tyypillisesti:

 • Talouden ongelmakohtien tunnistus ja korjaaminen;
 • Lakisääteisen kirjanpidon kirjaamis- ja jaksotusperiaatteiden oikeellisuuden varmistus;
 • Lakisääteisen kirjanpidon oikeellisuuden varmistus kuukausittain;
 • Raportoidun kuukausittaisen tuloksen, taseen ja kassavirran vertailukelpoisuuden varmistaminen tilikauden aikana ja eri tilikausien välillä;
 • Riittävät ja oikeat tiedot sisältävän sisäisen raportoinnin kehittäminen ja tuottaminen; 
 • Tulos-, tase-, kassavirta- ja likviditeettiennusteiden kehittäminen ja tuottaminen;
 • Kassavirran ja käyttöpääoman optimointi; ja
 • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistun käyttökatteen analysoiminen.

Vuokratalousjohtaja aloittaa työnsä analysoimalla yhtiön taloudellisen kehityksen, ennusteiden laatimisrutiinit ja sisäisen raportoinnin tason. Työstään hän antaa hallitukselle ja johtoryhmälle raportin havaituista ongelmakohdista, sisäisen raportoinnin puutteista ja kehitysehdotuksen. Tämän perusteella sovitaan työn jatkosta.

Taloudellinen due diligence

 Tyypillinen taloudellinen due diligence sisältää:

 • Talouden ongelmakohtien syvällinen analysointi;
 • Kertaluonteisilla erillä ja virheillä oikaistun käyttökatteen analysointi;
 • Historiallisen tulos- ja tasekehityksen analysointi;
 • Taseen ulkopuolisten erien analysointi;
 • Kassavirran ja käyttöpääoman muutosten analysointi;
 • Budjetin/ennusteiden erojen toteutuneisiin lukuihin analysointi;
 • Pro forma laskelmat; ja
 • Johdon sisäisen raportoinnin ja ennusteiden kehitystarpeiden arviointi.

Asiakas saa työstä raportin keskeisistä havainnoista. Raportti tuo esille talouden ongelmakohdat ja sisäisen raportoinnin ja ennusteiden kehitystarpeet.

Myös myyjän kannattaa teettää taloudellinen due diligence, jotta voi varautua ostajaehdokkaiden omissa selvityksissään esiintuomiin havaintoihin ja niistä nouseviin kysymyksiin.

Meillä on yli kahdensadan taloudellisen due diligence projektin kokemus viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä kotimaassa että ulkomailla useilta eri toimialoilta.